10 ani de protecție sporită împotriva substanțelor chimice

Principalele norme UE privind substanțele chimice, cuprinse în regulamentul REACH, au îmbunătățit în mod semnificativ protecția sănătății cetățenilor europeni și a mediului înconjurător, în paralel cu promovarea unor metode alternative la testarea pe animale. Pe această bază, Comisia a propus luni, 5 martie, o serie de acțiuni pentru a facilita și mai mult punerea acestora în aplicare.

https://ec.europa.eu/romania/news/20180305_masuri_reach_protejare_impotriva_substantelor_chimice_ro

Galerie foto