Active Citizens Fund: Noi linii de finanțare pentru ONG-uri

Programul Active Citizens Fund România - FDSC a lansat pe 17 februarie a.c.5 apeluri de proiecte în valoare totală de peste 9 milioane euro, pentru organizațiile neguvernamentale din România, ca parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021.

Cele 5 apeluri de proiecte fac parte din Runda 2 de finanțare, ultima din cadrul programului, și contribuie la obiectivul general al Active Citizens Fund, acela de a sprijini și consolida societatea civilă și cetățenia activă și de a crește capacitatea grupurilor vulnerabile. În același timp, apelurile urmăresc consolidarea relațiilor bilaterale cu organizații din statele donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Apelurile lansate astăzi acoperă o arie largă de domenii și activități, astfel:

Apel #2 – Educație și implicare civică
Apel #3 – Activism civic și advocacy
Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal
Apel #7 – Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
Apel #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice

SOLICITANȚI ELIGIBILI

  • ONG-uri înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924
  • Crucea Roșie Română şi filialele acesteia cu personalitate juridică
  • Fundaţiile de tineret


PARTENERI ELIGIBILI

  • ONG-uri (din România, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Bulgaria, Cipru, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Moldova, Ucraina şi Serbia)
  • Entități publice cu personalitate juridică (autorități publice locale și centrale, instituții/agenții  publice, servicii publice guvernamentale descentralizate, unități administrativ-teritoriale, universități etc.)
  • Entități private cu personalitate juridică
  • Organizații, agenții sau organisme internaționale

Bugetul total al celor 5 apeluri este de 9.333.591 euro. Finanțarea proiectelor se va acorda sub formă de grant (finanțare nerambursabilă), în urma unui proces de selecție. În cadrul acestei runde a programului sunt disponibile mai multe tipuri de granturi, cu valori cuprinse între 50.000 și 150.000 euro.

Procesul de aplicare se deschide pe 17 februarie 2021 și are loc loc exclusiv online, pe platforma https://finantaripublice.fdsc.ro până 20 aprilie 2021.

Info despre procesul de aplicare sunt disponibile pe Site-ul oficial al programului: https://activecitizensfund.ro/

Galerie foto