Anul european 2009

Anul european 2009 ( 6.02.2009 09:52)

Pentru a fi la curent cu acţiunile şi activităţile organizate cu acest prilej la nivelul UE şi de către statele membre, a fost creat site-ul: http://create2009.europa.eu/.În fiecare an, Uniunea Europeană alege o temă pentru o campanie care îşi propune să atragă atenţia asupra unui anumit aspect. Anul 2009 va fi dedicat creativităţii şi inovării. Pe parcursul său, în Europa vor avea loc sute de conferinţe şi expoziţii şi vor fi derulate proiecte menite să sensibilizeze opinia publică faţă de nevoia de a găsi soluţii creative la provocările cu care ne confruntăm astăzi. Gândirea creativă constituie cheia succesului într-o economie globală, fapt recunoscut de UE cu mult timp în urmă. Inovarea face parte integrantă atât din pachetul Comisiei privind schimbările climatice, cât şi din planul de revitalizare a economiei europene. În prezent, aceasta suferă cea mai mare cădere înregistrată în ultimele decenii. Anul european al creativităţii şi inovării are drept obiectiv sensibilizarea cu privire la importanţa creativităţii şi a inovării, competenţe-cheie pentru dezvoltarea personală, socială şi economică. Punând în valoare creativitatea şi inovarea, UE doreşte să modeleze viitorul Europei în contextul unei concurenţe la nivel mondial, promovând potenţialul de creativitate şi inovare al fiecăruia dintre noi. UE va oferi un cadru pentru sensibilizarea cu privire la aspectele în cauză şi pentru promovarea unei dezbateri referitoare la modalităţile prin care s-ar putea spori potenţialul creativ şi inovator al Europei. Lansarea pentru mass-media a Anului european a avut loc în decembrie 2008, când s-a inaugurat şi site-ul de internet consacrat acestuia: http://www.create2009.europa.eu. Site-ul conţine ştiri, manifestări şi activităţi actualizate periodic pe tot parcursul anului, mesaje de politică/publicitare, rapoarte privind rezultatele activităţilor şi pagini separate cu privire la partenerii Anului. Mai multe personalităţi care se disting în materie de creativitate şi inovare au fost invitate să devină Ambasadori ai Anului. Peste douăzeci dintre acestea au acceptat, printre care Esko Tapani Aho – fost prim-ministru finlandez, om de afaceri prestigios şi autor al unui raport al UE cu privire la inovare; Profesorul Bengt-Åke Lundvall, unul dintre cei mai de seamă cercetători europeni în domeniul inovării; Sir Ken Robinson, somitate mondială în materie de creativitate şi educaţie; Jean-Philippe Courtois, preşedinte al Microsoft International; Profesorul Ernő Rubik, profesor şi creator al celebrului cub Rubik, Radu Mihăileanu, regizor şi scenarist francez de origine română. Ambasadorii vor sprijini Anul în ţările lor şi în lume, şi vor participa, ori de câte ori va fi posibil, la manifestările cu cea mai mare vizibilitate.Activităţi realizate la nivel european, naţional, regional sau local, legate de obiectivele Anului: (a) conferinţe, evenimente şi iniţiative de promovare a dezbaterii şi de sensibilizare în privinţa importanţei creativităţii şi a capacităţii de inovare; (b) campanii de informare şi promovare pentru a difuza mesajele-cheie; (c) identificarea de exemple de bune practici şi difuzarea de informaţii privind promovarea creativităţii şi a capacităţii de inovare; (d) realizarea de sondaje şi studii la nivel comunitar sau naţional. Şase dezbateri publice privind subiecte-cheie legate de creativitate şi inovare vor avea loc la Bruxelles în cursul Anului, în vederea oferirii unei platforme pentru reflecţie şi schimb de idei, care poate contribui la o dezbatere de politică în acest domeniu. Aceste dezbateri se vor referi la aspecte precum diversitatea culturală, sectorul public, educaţia, societatea bazată pe cunoaştere, dezvoltarea durabilă sau artele şi industriile creative. Deviza Anului European al Creativităţii şi al Inovaţiei este: „Imaginează. Creează. Inovează.” Mai multe informaţii: http://www.create2009.europa.eu