Asistență europeană pentru achizițiile publice locale

Autoritățile implicate în gestionarea achizițiilor publice se pot înscrie, până în data de 20 aprilie, într-un proiect-pilot având ca obiectiv promovarea utilizării strategice a acestora în proiectele co-finanțate prin politica de coeziune a Uniunii Europene. Cele care vor fi selectate vor beneficia de sprijin direct și asistență tehnică pentru a realiza aceste proceduri în mod eficient și durabil, în vederea obținerii de rezultate concrete în gestionarea provocărilor societale și economice actuale.

https://ec.europa.eu/romania/news/20180328_asistenta_europeana_achizitii_publice_locale_ro

Galerie foto