Beneficiile globalizării economice în Europa

Creșterea exporturilor, mai multe locuri de muncă, oportunități pentru IMM-uri: aici găsiți câteva cifre-cheie despre beneficiile globalizării în Uniunea Europeană.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20190603STO53520/beneficiile-globalizarii-economice-in-europa

Galerie foto