Bugetul 2018 aprobat : sprijin pentru tineri, creştere economică, securitate

Pentru anul viitor, deputații au aprobat fonduri mai mari pentru tinerii şomeri, precum şi finanţare suplimentară pentru IMM-uri, programe de cercetare şi Erasmus.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171127IPR88936/bugetul-2018-aprobat-sprijin-pentru-tineri-crestere-economica-securitate

Galerie foto