Bugetul Orizont 2020, suplimentat cu 200 milioane de euro

Suplimentarea bugetului programului Orizont 2020 cu 200 milioane de euro va permite sprijinirea cercetării de excelență, partajarea volumelor mari de date și reducerea decalajelor de inovare dintre diferitele țări europene.

https://ec.europa.eu/romania/news/20170405_bugetul_orizont2020_suplimentat_ro