Bugetul UE: Intensificarea rolului UE de garant al securității și apărării

Pentru următorul buget pe termen lung (2021-2027) al UE, Comisia propune creșterea autonomiei strategice a UE, consolidarea capacității acesteia de a-și proteja și a-și apăra cetățenii și transformarea UE într-un actor mai important la nivel mondial.

https://ec.europa.eu/romania/news/20181306_buget_ue_garant_securitate_aparare_ro

Galerie foto