Bugetul UE: Stimularea cooperării între autoritățile fiscale și cele vamale pentru o Uniune mai sigură și mai prosperă

Pentru următorul buget pe termen lung al UE, aferent perioadei 2021-2027, Comisia propune măsuri menite să îmbunătățească și să crească eficiența cooperării fiscale și vamale între statele membre.

https://ec.europa.eu/romania/news/20180608_buget_ue_post_2020_stimulare_cooperare_fiscala_vamala_state_membre_ro

Galerie foto