Ce este neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon și cum poate fi realizată până în 2050

În conformitate cu acordul de la Paris, UE s-a angajat să obțină neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în a doua jumătate a secolului XXI. Ce înseamnă acest lucru în practică?

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon

Galerie foto