Comisia Europeană anunță planul de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră.

Comisia Europeană anunță planul de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-194276

Galerie foto