Comisia facilitează accesul transfrontalier securizat al cetățenilor la date medicale

Comisia a prezentat o serie de recomandări în vederea creării unui sistem securizat care să le permită cetățenilor accesul la dosarele lor electronice de sănătate în toate statele membre.

https://ec.europa.eu/romania/news/20190206_e_health_date_medicale_ro

Galerie foto