Comisia invită statele membre să construiască o piață a serviciilor pentru întreprinderi mai competitivă și mai dinamică

Astăzi, 9 iulie, Comisia prezintă recomandările sale actualizate de reformă privind reglementarea a șapte servicii profesionale pentru întreprinderi.

Recomandările de astăzi au vizat încurajarea și sprijinirea statelor membre în crearea unui mediu de reglementare care să conducă la creștere economică, inovare și creare de locuri de muncă și, mai presus de toate, de a elimina obstacolele persistente de pe piața unică a serviciilor.

Recomandările actualizate reflectă progresele foarte limitate înregistrate de statele membre în ceea ce privește reformarea reglementărilor din domeniul serviciilor profesionale de la publicarea recomandărilor inițiale în 2017. Doar câteva state membre au luat măsuri pentru a elimina reglementările disproporționate. În ansamblu, reformele au abordat doar parțial recomandările Comisiei, lăsând loc pentru îmbunătățiri suplimentare în materie de reglementare în majoritatea statelor membre.

Recomandările se concentrează asupra unui număr de șapte servicii profesionale pentru întreprinderi cu un potențial ridicat de creștere, inovare și creare de locuri de muncă: arhitecți, ingineri, avocați, contabili, agenți de brevete, agenți imobiliari și ghizi turistici. Recomandările abordează normele naționale care reglementează accesul la aceste servicii și exercitarea acestora, de exemplu prin rezervarea unor domenii largi de activitate pentru profesioniștii cu calificări specifice sau prin limitarea tipurilor de forme de societăți și a structurilor de proprietate permise. Aceste practici pot restrânge concurența, precum și accesul întreprinderilor la capital, la economii de scară și la inovare. Într-adevăr, accesul la profesiile reglementate și exercitarea acestora sunt identificate în mod repetat printre cele mai persistente obstacole pentru întreprinderi pe piața unică [1]. 

În acest scop, recomandările:

  • imonitorizează progresele în materie de reformă;
  • sporesc gradului de conștientizare cu privire la reglementarea împovărătoare și
  • identifică domeniile în care se pot realiza reforme cu cel mai mare potențial economic.

Citiți mai multe despre acest subiect aici.  

Galerie foto