Comisia sprijină România în tranziția sa justă de la cărbunele din Valea Jiului

Comisia Europeană a sprijinit România în elaborarea unei strategii de dezvoltare economică și socială a Văii Jiului, regiune dependentă, din punct de vedere istoric, de cărbune. Strategia a fost adoptată oficial de Guvernul României la 13 iulie 2022.

Declinul exploatării cărbunelui în regiunea Valea Jiului, cu sprijinirea decarbonizării economiei, a condus la o rată ridicată a șomajului și la necesitatea recalificării foștilor angajați din sectorul minier. Localnicii, în special tinerii, părăseau regiunea din cauza oportunităților limitate de angajare.

Sprijinul tehnic, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului de sprijin pentru reforme structurale, a fost menit să promoveze potențialul regiunii de relansare economică și de dezvoltare socială a comunităților. Acesta a inclus un angajament foarte cuprinzător al părților interesate, elaborarea strategiei de dezvoltare economică și socială a regiunii și un plan de acțiune clar pentru punerea sa în aplicare, identificarea posibilelor surse de finanțare, dezvoltarea unei rezerve de proiecte și un plan de comunicare. De asemenea, au avut loc schimburi de bune practici cu alte regiuni carbonifere din UE.

Strategia se axează pe îmbunătățirea calității vieții în regiune și pe asigurarea tranziției acesteia către economia verde, pe promovarea diversificării economice, a inovării și a spiritului antreprenorial, pe valorificarea patrimoniului natural și cultural local și pe îmbunătățirea accesibilității în cadrul regiunii, precum și a legăturii cu regiunile învecinate. Autoritățile române intenționează să pună în aplicare strategia printr-o combinație de fonduri naționale și ale UE, inclusiv prin Mecanismul pentru o tranziție justă.

Hotărârea Guvernului României nr. 901/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022—2030, și Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 901/2022, publicate în Monitorul Oficial, este disponibilă aici (25 iulie 2022, Partea 1, Numărul 745 și 745 bis).

Galerie foto