Creștere exponențială a importurilor de soia din SUA

Prima măsură concretă luată în urma declarației comune UE-SUA este reprezentată de instituirea unui mecanism de raportare bimestrial în ceea ce privește evoluția comerțului cu soia, datele colectate prin intermediul lui făcând dovada intensificării schimburilor comerciale din acest sector.

https://ec.europa.eu/romania/news/20180801_raport_ue_crestere_importuri_soia_din_sua_ro

Galerie foto