Cum să creștem investițiile verzi în UE

Trecerea la o economie mai puțin poluantă necesită investiții masive. UE dorește să atragă mai mulți bani din sectorul privat, deoarece fondurile publice sunt insuficiente.

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20191004STO63440/cum-sa-crestem-investitiile-verzi-in-ue

Galerie foto