Extinderea UE în perioada 2004-2007 către Est, o poveste de succes

Extinderea UE în perioada 2004-2007 către Est, o poveste de succes (20.02.2009 10:19)

12 noi state din Europa Centrală şi de Est şi din bazinul Mării Mediterane au aderat la Uniunea Europeană în 2004 (Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia şi Ungaria) şi în 2007 (Bulgaria şi România). Această amplă extindere a avut efecte notabile:

standardul de viaţă din noile state membre a crescut semnificativ schimburile comerciale dintre statele membre s-au intensificat, iar UE a devenit mai competitivă economiile noilor state membre s-au modernizat (îndreptându-se către construirea unor economii bazate pe cunoaştere şi servicii) au apărut noi oportunităţi de investiţii pentru vechile state membre ale UE, în special în sectorul financiar sistemul instituţional şi legislativ din noile state membre s-a stabilizat (pentru a putea fi capabile să reglementeze concurenţa, pieţele produselor etc.) investiţiile către noile state membre au fost canalizate prin fondurile structurale şi de coeziune.

CINE SUNT BENEFICIARII?

cetăţenii: din noile state membre: standarde de viaţă mai ridicate, noi oportunităţi profesionale în ţară şi peste hotare din vechile state membre: acces la o ofertă mai bogată de produse şi servicii la preţuri mai mici întreprinderile: din noile state membre: oportunităţi de export, transfer de cunoştinţe şi investiţii din vechile state membre din vechile state membre: oportunităţi de investiţii şi de export, creşterea competitivităţii

CARE SUNT PRINCIPALELE PROVOCĂRI CU CARE NE CONFRUNTĂM?

luarea măsurilor care se impun pentru ca recesiunea globală actuală să nu anihileze progresele realizate până acum integrarea deplină a economiilor noilor state membre (şi printr-o integrare economică generală la nivelul UE) reducerea decalajului de salarizare dintre vechile şi noile state membre o reformă mai profundă a economiilor UE – pentru ca piaţa muncii, a produselor şi cea financiară să devină mai flexibile, iar administraţiile publice mai eficiente

CE MĂSURI POT FI LUATE ÎN ACEST SENS? 

Politicile UE şi finanţarea europeană pot ajuta atât vechile state membre, cât şi pe cele noi să-şi revitalizeze economiile:

pe plan politic, Pactul de stabilitate şi creştere şi Strategia pentru locuri de muncă şi creştere economică promovează consolidarea sistemului de finanţe publice şi introducerea de reforme structurale fondurile structurale şi fondul de coeziune, Banca Europeană de Investiţii şi mecanismul de asistenţă pentru balanţele de plăţi asigură sprijinul financiar.