Furnizarea transfrontalieră de măști: piața unică UE protejează sănătatea cetățenilor

Aprovizionarea continuă în cadrul pieței unice cu bunuri vitale, precum și cu echipamente medicale și de protecție, este esențială pentru abordarea crizei CODVI-19.

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200318IPR75201/furnizarea-transfrontaliera-piata-unica-protejeaza-sanatatea-cetatenilor

Galerie foto