Hohlmeier: prioritatea bugetului UE pe 2020 este clima

Bugetul UE pe 2020 răspunde cererilor de creștere a fondurilor pentru politicile climatice și a investițiilor în tehnologiile durabile, promite raportoarea Parlamentului pentru buget.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20191010STO64045/hohlmeier-prioritatea-bugetului-ue-pe-2020-este-clima

Galerie foto