Infringement – România şi alte state membre, vizate de o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în domeniul locurilor de muncă și al drepturilor sociale

Detașarea lucrătorilor: Comisia solicită României şi altor 23 de state membre să respecte Directiva UE privind asigurarea respectării aplicării directivei privind detașarea lucrătorilor.

Comisia a decis astăzi, 15 iulie, să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere României, Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Greciei, Franței, Croației, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Ungariei, Maltei, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Sloveniei, Slovaciei și Finlandei pentru nealinierea mai multor dispoziții naționale la Directiva privind asigurarea respectării aplicării directivei privind detașarea lucrătorilor (2014/67/UE).

Directiva privind asigurarea respectării aplicării:

  • urmărește să consolideze aplicarea practică a normelor privind detașarea lucrătorilor prin abordarea aspectelor legate de combaterea fraudei și a eludării normelor, de accesul la informații și de cooperarea administrativă dintre statele membre ale UE.
  • definește cerințele administrative și măsurile de control pe care statele membre le pot impune pentru a monitoriza respectarea normelor privind detașarea lucrătorilor;
  • apără drepturile lucrătorilor detașați și îi protejează împotriva represaliilor (tratament nefavorabil din partea angajatorului în cazul în care aceștia inițiază proceduri judiciare sau administrative împotriva angajatorului dacă drepturile lor nu sunt respectate);
  • se asigură că drepturile lucrătorilor detașați în situații de subcontractare sunt protejate;
  • asigură aplicarea și colectarea eficace a sancțiunilor administrative și a amenzilor în toate statele membre ale UE;
  • obligă statele membre să instituie sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

​Comisia intenționează să se asigure că normele în vigoare vor permite ca detașarea lucrătorilor să continue în cadrul pieței unice fără obstacole inutile pentru angajatori, asigurându-se în același timp drepturile lucrătorilor detașați. Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită avize motivate.

Galerie foto