Învingerea criminalității financiare

Comisia Europeană a prezentat astăzi, 20 iulie, un pachet ambițios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Pachetul include, de asemenea, propunerea de înființare a unei noi autorități a UE, care va avea drept misiune combaterea spălării banilor. Acest pachet face parte din angajamentul Comisiei de a proteja cetățenii UE și sistemul financiar al UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Scopul acestuia este să asigure o mai bună detectare a tranzacțiilor și a activităților suspecte, precum și eliminarea lacunele exploatate de infractori în vederea spălării produselor activităților ilicite sau a finanțării activităților teroriste prin intermediul sistemului financiar.

Pachetul de astăzi constă în patru propuneri legislative:

  • un regulament de instituire a unei noi autorități UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
  • un regulament privind CSB/CFT, care cuprinde norme direct aplicabile, inclusiv în domeniul cerințelor de precauție privind clientela și în cel al cerințelor referitoare la beneficiarii reali;
  • A șasea directivăprivind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, care înlocuiește actuala Directivă (UE) 2015/849 (A patra directivă privind combaterea spălării banilor, modificată prin A cincea directivă privind combaterea spălării banilor) și care cuprinde dispoziții ce vor fi transpuse în legislația națională, cum ar fi normele privind autoritățile naționale de supraveghere și unitățile de informații financiare din statele membre;
  • revizuireaRegulamentului din 2015 privind transferurile de fonduri, menită să permită urmărirea transferurilor de criptoactive (Regulamentul 2015/847/UE).

Mairead McGuinness, comisarul pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Spălarea banilor reprezintă o amenințare evidentă și de actualitate la adresa cetățenilor, a instituțiilor democratice și a sistemului financiar. Amploarea problemei nu poate fi subestimată, iar lacunele pe care le pot exploata infractorii trebuie eliminate. Pachetul de astăzi intensifică în mod semnificativ eforturile pe care le depunem pentru a pune capăt spălării banilor murdari prin intermediul sistemului financiar. De asemenea, intensificăm coordonarea și cooperarea dintre autoritățile statelor membre și creăm o nouă autoritate UE de combatere a spălării banilor. Aceste măsuri ne vor ajuta să protejăm integritatea sistemului financiar și a pieței unice.”

Mai multe informații sunt diposibile aici

Galerie foto