Lansarea Președinției bulgare a Consiliului UE

Realizarea unei Europe mai sigure, stabile și solidare, prin competitivitate și consens, sumarizează prioritățile Președinției bulgare a Consiliului UE, al cărei moto "Puterea stă în unire" se regăsește și pe stema Republicii Bulgaria. Cele patru domenii-cheie pe care se va axa mandatul de 6 luni (1 ianuarie – 30 iunie 2018) sunt: viitorul Europei și tinerii, Balcanii Occidentali, securitatea și stabilitatea și, nu în ultimul rând, economia digitală.

https://ec.europa.eu/romania/news/20181001_lansare_presedintie_bulgara_consiuliu_ue_ro

Galerie foto