Norme noi privind promovarea reutilizării apei în agricultură

Deficitul de apă este o problemă din ce în ce mai mare în Europa. Eurodeputații promovează reutilizarea apei în agricultură pentru a se asigura că există resurse de apă dulce în UE.

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190206STO25114/norme-noi-privind-promovarea-reutilizarii-apei-in-agricultura

Galerie foto