Normele UE privind azilul: reforma sistemului de la Dublin

Afluxul de emigranți și de solicitanți de azil în Europa în ultimii ani a demonstrat necesitatea unei politici europene mai echitabile și mai eficace în materie de azil. Vedeți infograficul.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/world/20180615STO05927/normele-ue-privind-azilul-reforma-sistemului-de-la-dublin

Galerie foto