Ocuparea forței de muncă: noul pașaport european al competențelor va facilita recrutarea în sectorul hotelier

http://ec.europa.eu/romania/news/17062014_noul_pasaport_european_al_competentelor_ro.htm