Parlamentul European este pregătit să își joace rolul în atenuarea impactului Covid-19

Parlamentul se angajează să ajute țările UE să combată coronavirusul și să abordeze impactul socio-economic al epidemiei.

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200316STO75001/parlamentul-este-pregatit-sa-isi-joace-rolul-in-atenuarea-impactului-covid-19

Galerie foto