Parlamentul European în prima parte a anului: ce articole trebuie să citiți

De la lucrătorii detașați la migrație și viitorul Europei, bugetul UE pe termen lung și economia digitală, activitatea Parlamentului a fost intensă în prima parte a anului 2018.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20180703STO07124/parlamentul-european-in-prima-parte-a-anului-ce-articole-trebuie-sa-cititi

Galerie foto