Parlamentul își începe noua legislatură cu șapte grupuri politice

Noul Parlament European se reunește prima dată pe 2 iulie. Eurodeputații au format șapte grupuri politice.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190612STO54311/parlamentul-isi-incepe-noua-legislatura-cu-sapte-grupuri-politice

Galerie foto