PE cere statelor UE să accelereze relocarea refugiaților, mai ales a copiilor

Statele UE trebuie să își îndeplinească obligațiile de a lua azilanți din Grecia și Italia, prioritate având minorii neînsoțiți, a spus Parlamentul joi.

Stabilirea unei politici de migrație echitabilă, eficace și umană rămâne o prioritate cheie pentru UE și statele sale membre. Guvernele naționale au decis să transfere până în septembrie 160.000 de solicitanți de azil din țările de pe „linia întâi“, cum ar fi Grecia și Italia. În timpul unei dezbateri în plen marți, 16 mai, deputații europeni au cerut statelor membre să accelereze relocarea refugiaților.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170511IPR74349/pe-cere-statelor-ue-s%C4%83-accelereze-relocarea-refugia%C8%9Bilor-mai-ales-a-copiilor

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170515STO74806/criza-refugia%C8%9Bilor-%E2%80%9Erelocarea-%C8%9Bine-de-datoria-noastr%C4%83-politic%C4%83-%C8%99i-moral%C4%83%E2%80%9D

Galerie foto