PE: undă verde pentru acordul pentru mediu de la Paris

Parlamentul European a aprobat marţi, 4 octombrie 2016, ratificarea de către UE a acordului de la Paris pentru combaterea schimbărilor climatice. Pentru ca acordul să intre în vigoare, este necesară ratificarea de către cel puțin 55 de părți, reprezentând 55% din emisiile globale. Prima condiție era deja îndeplinită, iar votul de astăzi (610 pentru, 38 împotrivă, 31 de abţineri) conduce la îndeplinirea şi celei de a doua, ceea ce determină intrarea în vigoare a Acordului.

Anunţul de presă
http://bit.ly/2dsmHKv

Acordul de la Paris
http://bit.ly/1UzXo9u

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20160930IPR44535/pe-und%C4%83-verde-pentru-acordul-pentru-mediu-de-la-paris