Planul UE pentru dezvoltare durabilă

Noua abordare strategica a CE pentru realizarea dezvoltării durabile în Europa și în întreaga lume.

https://ec.europa.eu/romania/news/2016_2211_planul_ue_dezvoltare_durabila_ro