Politica antidumping: cum luptă UE împotriva practicilor comerciale neloiale

Aflați ce măsuri poate lua UE împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping, cât de des acționează și cum se îmbunătățește politica antidumping a UE.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20180601STO04822/politica-antidumping-cum-lupta-ue-impotriva-practicilor-comerciale-neloiale

Galerie foto