Premiul Saharov 2019: finaliștii

Finaliștii Premiului Saharov pentru libertatea de gândire au fost anunțați pe 8 octombrie.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20191004STO63441/premiul-saharov-2019-finalistii

Galerie foto