Progrese la nivel mondial privind dezvoltarea urbană durabilă

La Forumul Urban Mondial(link is external) din Malaezia, Comisia Europeană a analizat realizările în cadrul celor trei angajamenteluate de UE și partenerii săi cu 15 luni în urmă, la Conferința Națiunilor Unite Habitat III(link is external).

Cele trei angajamente menționate contribuie la implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă(link is external) și a Acordului de la Paris și fac parte din Noua agendă urbană(link is external), prezentată, de asemenea, cu 15 luni în urmă. Fiecare dintre aceste angajamente are o sferă de aplicare, realizări și rezultate preconizate specifice.

https://ec.europa.eu/romania/news/20180209_raport_progrese_angajamente_dezvoltare_durabila_ro

Galerie foto