Raport privind punerea în aplicare a dreptului UE în 2018: 31 de cazuri noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise împotriva României (5 vizează politica de mediu)

În 2018, Comisia a deschis în total 644 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Este vorba despre o scădere cu 10 % în raport cu 2017, când au fost deschise 716 proceduri. La data de 31.12.2018, România avea 59 de cazuri deschise, dintre care 34 pentru neîndeplinirea la timp a obligațiilor de transpunere, 20 pentru transpunere incorectă și/sau necorespunzătoare a directivelor, respectiv 5 pentru încălcări ale regulamentelor, tratatelor și deciziilor. De asemenea, 31 de cazuri noi au fost deschise împotriva României doar în 2018.

https://ec.europa.eu/romania/news/20190704_raport_punere_aplicare_dreptul_ue_2018_31_cazuri_neindeplinire_obligatii_ro

Galerie foto