Reducerea emisiilor de CO2: obiective și măsuri UE

Citiți despre măsurile pe care le ia UE pentru a-și respecta obiectivele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon în diferite sectoare pentru combaterea schimbărilor climatice.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180305STO99003/reducerea-emisiilor-de-co2-obiective-si-masuri-ue

Galerie foto