Reducerea șomajului: ce face UE

75% dintre europenii cu vârste între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă până în 2020. Acesta este un obiectiv al Uniunii, care dorește să reducă șomajul și să combată sărăcia.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190612STO54312/reducerea-somajului-ce-face-ue

Galerie foto