România trebuie să pună în aplicare normele UE privind emisiile industriale

Comisia îndeamnă insistent România să transpună pe deplin în legislația sa internă normele UE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere [Directiva (UE) 2015/2193].

https://ec.europa.eu/romania/news/20180719_aviz_motivat_romania_norme_ue_emisii_industriale_ro

Galerie foto