România, trimisă în fața Curții de Justiție pentru neaplicarea normelor privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a trimis joi, 19 iulie, România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor și, prin urmare, este de asemenea trimisă în fața Curții de Justiție. Comisia a propus impunerea de către Curte a plății unei sume forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.

https://ec.europa.eu/romania/news/20180719_romania_trimitere_curte_justitie_ue_neaplicare_norme_combatere_spalare_bani_ro

Galerie foto