Schimbarea modului în care producem și consumăm: noul Plan de acțiune pentru economia circulară deschide calea unei economii competitive, neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei, în care consumatorii sunt responsabilizați

În 11 martie, Comisia Europeană a adoptat un nou Plan de acțiune pentru economia circulară – unul dintre principalele elemente constitutive ale Pactului verde european, noua agendă a Europei pentru creștere durabilă. Noul plan de acțiune prevede măsuri de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor și vizează să pregătească economia noastră pentru un viitor verde, să consolideze competitivitatea, protejând în același timp mediul și să acorde noi drepturi consumatorilor.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200312_plan_de_actiune_pentru_economia_circulara_ro

Galerie foto