Scutul de confidențialitate UE-SUA: A treia evaluare salută progresele înregistrate, identificând totodată măsuri de îmbunătățire

Comisia Europeană publică raportul privind cea de a treia evaluare anuală a funcționării Scutului de confidențialitate UE-SUA. Raportul confirmă faptul că SUA continuă să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal care, în temeiul Scutului de confidențialitate, sunt transferate din UE către societățile participante din SUA.

https://ec.europa.eu/romania/news/20191023_scut_confidentialitate_UE_SUA_ro

Galerie foto