SDG - Punctul unic de acces la informații. proceduri și servicii | Your Europe

Exact doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, portalul digital unic a fost lansat în decembrie 2020 sub numele „Europa ta” - Your Europe.

Regulamentul (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic (single digital gateway) își propune să vă ofere un acces facil la informații, proceduri și servicii de asistență și de soluționare a problemelor. Acest portal este util pentru cetățenii și companiile care vor să-și exercite drepturile încadrul pieței interne.

Regulamentul Single Digital Gateway instituie un portal interactiv care cuprinde trei piloni:

Pilonul I: Informații
Puteți accesa informații privind drepturile, obligațiile și normele care decurg din dreptul Uniunii și dreptul național pentru a vă exercita drepturile în cadrul pieței interne.

Pilonul II: Proceduri
Puteți accesa proceduri online și offline care facilitează interacțiunile dintre cetățeni și companii, pe de o parte, și autoritățile europene competente pe de altă parte, pentru realizarea 100% digitala serviciilor și beneficiilor.

Pilonul III: Servicii de asistență și soluționare a problemelor
Puteți contacta un serviciu de suport european sau național dacă vă confruntați cu o problemă, dacă aveți neclarități față de informațiile găsite sau dacă reușiți să parcurgeți o procedură.

Obiectivele Regulamentului 2018/1724 sunt:

  • Reducerea sarcinilor administrative suportate de cetățeni și companii
  • Libera circulație a cetățenilor și companiilor
  • Eliminarea discriminării și asigurarea funcționării pieței interne europene
  • Simplificare și debirocratizare

Ce aduce nou?

  • Implementarea principiului “doar o singură dată” (once-only), la nivelul tuturor statelor membreale Uniunii Europene
  • Facilitarea plății transfrontaliere prin transferuri de credit sau debitări
  • Recunoașterea semnăturilor electronice la nivelul tuturor statelor membre

 

 

Galerie foto