Securitate și incluziune socială

Cum promovează UE securitatea și incluziunea socială și cum combate sărăcia și șomajul? Află cele mai noi informații despre politicile sociale europene.

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social

Galerie foto