Siguranța pacienților: în pofida progreselor înregistrate, rămân încă multe de făcut

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-694_ro.htm