Sistem financiar pentru o economie ecologică

Comisia Europeană a prezentat joi, 8 martie, strategia pentru un sistem financiar care să sprijine agenda UE în ceea ce privește schimbările climatice, prin intermediul unei foi de parcurs ce promovează rolul finanțării în tranziția către o economie performantă și care să îndeplinească obiectivele sociale și de mediu. Aceasta a fost realizată pe baza recomandărilor formulate de Grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea sustenabilă și reprezintă una din etapele-cheie către punerea în aplicare a Acordului istoric de la Paris și a Agendei UE pentru dezvoltare durabilă

https://ec.europa.eu/romania/news/20180308_sistem_financiar_pentru_o_economie_ecologica_ro

Galerie foto