Strategia UE pentru 2050 privind schimbările climatice, susținută de europeni

Comisia Europeană a adoptat, în 28 noiembrie, o viziune strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050 – O planetă curată pentru toți. Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru, 85% dintre români, aceeași proporție ca la nivelul UE,  schimbările climatice sunt de acord că lupta împotriva schimbărilor climatice și utilizarea mai eficientă a energiei pot genera creștere economică și locuri de muncă în Europa.

https://ec.europa.eu/romania/news/20181129_strategie_ue_2050_schimbari_climatice_eurobarometru_romania_europa_ro

Galerie foto