StrategiaUEpentruPaduri

Ce este Strategia UE pentru păduri post-2020 și ce presupune?
Strategia își propune să fie o punte între politicile naționale și obiectivele de mediu ale UE:
- Sprijinirea gestiunii durabile a pădurilor și a proprietarilor responsabili
- Consolidarea rezilienței la dezastre și a mecanismelor de avertizare timpurie pentru prevenirea incendiilor forestiere
- Abordarea importurilor de lemn tăiat ilegal.

Galerie foto