Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă: Comisia salută noul acord provizoriu

Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea Comisiei referitoare la o nouă directivă care va crea condiții de muncă mai transparente și mai previzibile, în special pentru lucrătorii cu contracte de muncă atipice. Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă a salutat încheierea acordului prin următoarea declarație:

https://ec.europa.eu/romania/news/20190208_transparenta_previzibilitate_contracte_munca_ro

Galerie foto