UE și acordul de la Paris: către neutralitatea climatică

UE trebuie să își actualizeze obiectivul climatic pe termen lung în 2020. Parlamentul vrea mai multă acțiune, dar vor fi de acord țările UE să ajungă la neutralitatea climatică până în 2050?

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20191115STO66603/ue-si-acordul-de-la-paris-catre-neutralitatea-climatica

Galerie foto