Valorile fundamentale ale UE: Comisia inițiază acțiuni în justiție împotriva Ungariei și Poloniei pentru că încalcă drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTIQ

„Europa nu va permite niciodată stigmatizarea unor părți ale societății noastre, indiferent dacă motivul stigmatizării ar fi persoanele iubite, vârsta, apartenența etnică, opiniile politice sau convingerile lor religioase.” - Președinta von der Leyen, Parlamentul European, 7 iulie 2021

Egalitatea și respectarea demnității și a drepturilor omului sunt valori fundamentale ale UE, consacrate prin articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune pentru a apăra aceste valori.

Comisia lansează proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei și Poloniei în legătură cu egalitatea și protecția drepturilor fundamentale.

În ceea ce privește Ungaria, cauzele includ legea recent adoptată, care le interzice sau limitează persoanelor sub 18 ani accesul la conținuturi care promovează sau prezintă așa-numite „divergențe față de identitatea de sine corespunzătoare sexului la naștere, schimbarea sexului sau homosexualitatea”; și o declarație de declinare a responsabilității impusă unor cărți pentru copii cu conținut LGBTIQ.

În ceea ce privește Polonia, Comisia consideră că autoritățile poloneze nu au răspuns pe deplin și în mod corespunzător în urma anchetei sale privind natura și impactul așa-numitelor „zone libere de ideologie LGBT” adoptate de mai multe regiuni și municipalități poloneze. 

Cele două state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să le trimită un aviz motivat și, în cele din urmă, să le trimită în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Citiți mai multe despre acest subiect aici.

Galerie foto